Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu „KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap III” nr POWR.03.05.00-00-ZR46/18

Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu „KPK II REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap II” nr POWR.03.05.00-00-ZR46/18